• Leonardo相关新闻

    区块链的商业价值:SAP Leonardo系统如何应用于端到端价值链

    SAP Leonardo涵盖了物联网、机器学习、区块链等一系列技术,使区块链服务能够嵌入到应用程序中,以加速交易并实

    小岛财经 价值链 商业价值 Leonardo